NÆRING

Tjenester

Næringsinstallasjoer

Vi leverer elektroinstallasjoner i større næringsbygg og kontorlokaler. Vi har lang erfaring innen store oppdrag, og arbeider både effektivt og presist.

Nybygg

Vi utfører montering og installasjon av elektriske anlegg – hytter som hus. Vi sørger for at jobben blir profesjonelt utført, og vi arbeider effektivt.

Prosjekter

Våre prosjekterende har lang erfaring og stor kompetanse.

Vi kan gi råd, prosjektere og dokumentere det du trenger i ditt neste prosjekt.

Vedlikehold & service

Jevnlig vedlikehold, kontroller og service på elektriske anlegg er viktig for å forebygge brann og kortslutninger.

Vi utfører service og oppgraderinger i alle typer næringsbygg og driftsbygg.

Svakstrøm

BS Elektro AS utfører arbeid innenfor datakommunikasjonsnett, alarmer og videoovervåkning.

Ladestasjoner

Vi tilbyr ladestasjoner til borettslag, bedrifter, parkeringsplasser og sameie.
Løsningen blir tilpasset brukerne.